top of page
P1001762_1.jpg

ÖVERSÄTTARE OCH TOLK

Zrozumienie = förståelse

Det handlar om mer än att enbart behärska flera språk. Det handlar om kommunikation och förståelse, om att bygga broar och om att förena.


Som tolk och översättare hjälper jag till att förstå och bli förstådd. Polska till svenska eller tvärtom spelar ingen roll. Jag är inte en auktoriserad översättare (än) men jag kan översätta texter som inte kräver auktorisation med högsta tänkbara kvalitet och en personlig inlevelse samt en djup förståelse för och kunskap om både den svenska och den polska kulturen.

Översättare och tolk: Tjänster

Exempel på vad jag kan hjälpa till med

Jag översätter gärna:

  • skönlitterära texter

  • bruksanvisningar

  • avtalstexter

  • hemsidetexter

  • korrespondens

  • all annan text som inte kräver auktorisation


​Jag tolkar helst​ vid:

  • vänortsmöten

  • vigslar och bröllop samt liknande event

  • internationella projekt där Sverige och Polen ingår som deltagare

  • all annan tolkning som inte kräver en auktoriserad tolk

Översättare och tolk: Text
bottom of page